Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Taşınır Kayıt Kontrol

 

Erzincan  Açık Ceza İnfaz Kurumu Taşınır Kayıt Kontrol Biriminde;

1 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

 

taşınır

 

Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan kişidir.

Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinin başlıca görevleri şunlardır.

Gerekli koşullar sağlanarak malzemenin alınması ve kontrol edilmesi,

Muayene Kabul Komisyonu tarafından olur verilen malzeme için Taşınır İşlem Fişi hazırlanması,

Kontrol edilerek teslim alınan malzeme özelliklerine göre depoda ayrılan yerlere koyulması.

Fatura bilgilerine göre malzemelerin girişinin yapılması,

Taşınır İşlem Fişinin teslim eden (satın alma memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve

Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması.

Giriş çıkış raporlarının bildirilmesi,

Sayım işleminin yapılması ve taşınır kayıt kontrol tutanağının hazırlanması,

Sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması,

 

Taşınır Kayıt Kontrol

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr