Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Personel

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Biriminde;

3 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

 

personel1 personel2

 

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda personel göreve başladıkları tarihten, emeklilik, tayin vb. nedenlerle görevinden ayrıldığı tarihe kadar personel biriminde takip edilmektedir. Personelin sicil, disiplin vb. tüm özlük işlemlerinin takibi, ayrıca izin, rapor, seminer, eğitim gibi nedenlerle görevinden ayrılma ve akabinde görevine başlama işlemleri ve görevliler hakkındaki diğer tüm yazışmalar personel birimde yapılmaktadır.

 

Personel birimi, personelin özlük ve yan hakları, puantajları ve izinleri ile ilgili süreçleri takip eder ve ilgilenir. Bir bakıma personellerin işe başlangıcından çıkışına kadar tüm süre boyunca gerçekleşen süreçleri takip ederler.

 

Personel Biriminin başlıca görevleri şöyle sıralanır;

 

Bordro işlemlerinin takibinin yapmak,

Puantaj çizelgesini kontrol etmek,

Personelin yıllık izin tarihlerini incelemek ve işin devamını sağlamak,

Personeller için iş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak üzere bakanlık kapsamında organize edilen eğitimlerden personelin yararlanması adına takip ve işleyişi yürütmek,

Yasal mevzuatı takip etmek ve değişikliklere şirketin uygun hale gelmesini sağlamak,

Personel dosyalarını incelemek,

Kurum yönetimi ve İdaresi tarafından talep edilen rapor ya da sunumları hazırlamak,

Personel

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr