Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mahkum Kabul

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Mahkûm Kabul Biriminde;

İnfaz Koruma Memurları görev yapmaktadır.

 mahkumkabul2 

 

Hükümlü/Tutuklu polis veya jandarma eşliğinde ceza İnfaz kurumuna ilk getirildiğinde, ceza infaz kurumu personeli tarafından evrakları incelendikten sonra arama odasına alınır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 21’inci maddesine göre kuruma alma ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir:

 

Kuruma alınma ve kayıt işlemleri

(Madde 21)

  1. Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır.
  2. Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü defteri “ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur.
  3. Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, Kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.

 

Tutuklu/Hükümlülerin Ceza İnfaz kurumuna kabul edilebilmesi için ilgili Cumhuriyet savcısının kuruma havale işlemini yapmış olması gerekir. Görevli kolluk kuvveti tutuklu veya hükümlü ile birlikte Cumhuriyet savcılığından almış olduğu tutuklama müzekkeresi ya da mahkeme ilamını ilgili ceza infaz kurumuna teslim eder. Hükümlü/Tutukluyu teslim alacak olan ceza infaz kurumu ise iki nüsha şeklinde teslim-tesellüm belgesi düzenleyerek bir nüshası mahkûmu getiren kolluk kuvvetine verir, diğer nüshasını da ilgili şahsın dosyasına koyar.

Hükümlü ile birlikte Müddetnamenin ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgenin olmaması hükümlünün kabul edilmesine mani değildir. Hükümlü mahkeme ilamı ile teslim alınarak müddetname tanzimi için dosyası ilgili savcılığı gönderilir.

 

Müddetname: Cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin infaz takvimini gösteren ve Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen belgeye denir.

Sevk: Bir hükümlü/tutuklunun, yetkili makamın talebi üzerine tedavi, duruşma, sınav ve diğer nedenlerle bulunduğu ceza infaz kurumundan alınıp işin bitiminde tekrar aynı ceza infaz kurumuna getirilip teslim edilmesidir.

Nakil: Bir tutuklu veya hükümlünün çeşitli nedenlerle bulunduğu ceza infaz kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna naklen götürülüp teslim edilmesidir.

 

Hükümlü/Tutuklunun sevk ve nakil işlemleri mahkûm kabul biriminden yapılır. Sevk ve nakli sırasında kaçmalarını önlemek için sağlığa zarar vermeyecek gerekli bütün önlemler alınır. Sevk ve nakli yapılan hükümlü veya tutuklulara adil ve insanî muamele yapılır. Bayan hükümlü veya tutuklu sevkinde, bayan infaz ve koruma memuru görevlendirilir.

 

Mahkum Kabul

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr