Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İnfaz

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve idari Gözlem Biriminde;

1 Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, 5 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

 

infaz4 infaz5 infaz6

 

Erzincan Açık Ceza İnfaz kurumunda tutuklu/hükümlüye ilişkin infaz ve sicil gözlem dosyaların; kabulü, tanzim, kayıt ve eksik evrak tanzim edilmesi, tutuklu-hükümlü dilekçelerinin değerlendirilmesi, il içi ve il dışı  Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme ve diğer yazışmaların yapılması gibi tutuklu ve hükümlünün infazına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimdir.

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu/hükümlünün İl içi ve il dışı hastane sevki(acil veya normal) ve mahkeme duruşma sevki  işlemleri, diğer ceza infaz kurumuna sevk veya nakil işlemleri yine bu birimde yapılır.

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda tahliye edilen tutuklu/hükümlünün uyap kaydını düşme, tahliye etme ve nakil edilenlerin  çıkış işlemleri bu birimce yapılır.

Erzincan  Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu/hükümlünün disiplin işlemleri ve takibi yapılır.

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin özel izin işlemleri, izne gönderilmesi, takibi ve özel izinden dönmeyenlerin firar işlemleri yapılır.

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna uyap üzerinden gelen evrakların kabulü,  evrakın imzaya sunulması ve birimlere dağıtılması işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir.

 

Erzincan  Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu/hükümlünün;

 • Mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,
 • Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,
 • Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,
 • Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,
 • Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,   
 • Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,
 • Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası,  ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,
 • Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,
 • Müddet namelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,
 • Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,
 • Özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması,
 • Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,
 • Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir. 

 

İnfaz

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr