Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Genel Bütçe (Ambar)

Erzincan  Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe (Ambar) Biriminde;

4 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

 

ambar1 ambar2 ambar3

 

Kurumumuzun satın alma işlemleri, alınan malzeme ve hizmetin kontrolü, ihale işlemlerini Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapan birimdir. Ayrıca; ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması, Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması, İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi. Hükümlü/Tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması. Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi. Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü. Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü.

 

Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ışığında Devletin fayda ve Menfaatini gözeterek aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekle görevlidir.

 

Hükümlü/Tutuklunun iaşelerini günlük olarak belirleyerek gerekli olan miktar ve kaloride iaşenin çıkarılmasını sağlamakla görevlidir. İaşe için gerekli olan gıda malzemeleri genel bütçe ambar depolarından ihtiyaca göre günlük olarak mutfağa verilir ve iaşenin sağlıklı ve düzgün bir biçimde çıkarılması sağlanır.

 

Hükümlü/Tutuklunun hükümlü/tutukluların ilaç ihtiyacını karşılamak üzere T.C. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacılar Birliği üyesi Eczanelerle imzalanan protokolle ilaçların temini sağlamaktadır. Yapılan tedavi ve ilaç giderleri ilgili eczane tarafından faturalandırılır ve genel bütçe ambar birimi tarafından ödemesi gerçekleştirilir.

 

Kurumun ihtiyacı doğrultusunda kullanılan elektrik -su - telefon vb. aylık genel fatura giderlerinin ödemesi genel bütçe ambar birimi tarafından gerçekleştirilir. Elektrik bedellerinde tutuklu ve hükümlülerin kullandığı tüketim miktarları görevliler tarafından belirlendikten sonra kullanılan elektrik ücretlerinin toplanarak bedellerini teminini sağlamak da görevidir.

 

Personel için gerekli olan kıyafet istihkaklarını ihtiyaca göre temin eder ve ödemelerini gerçekleştirir.

 

Erzincan Açık Ceza infaz kurumunun her türlü gıda, temizlik, kırtasiye, inşaat malzemesi, yapım işleri vb. taşınır mal ve malzeme ihtiyaçların karşılamak amacıyla ihaleleri ve satın alma faaliyetlerini düzenlemek, malzemenin temini sağlamak, depolanan malzemenin stok takibini gerçekleştirmek genel bütçe ambar biriminin görevidir. Kurumda bulunan demirbaş malzemenin temini, stoklaması ve zimmetlemesi görevlerini de yürütmektedir.

 

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu demirbaşına ait araçların tüm bakım onarım sigorta muayene işlemlerini genel bütçe ambar birimi tarafından yürütülmektedir.

 

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunun da içinde bulunduğu kampüsünün açılacak olan yeni ceza infaz kurumlarının tüm tefrişat ve ihale işlemleri genel bütçe ambar birimi tarafından yürütülmektedir.

Genel Bütçe (Ambar)

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr