Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Başmemurluk - Hazırkıta

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Başmemurluk - Hazırkıta Birimlerinde;

İnfaz Koruma Baş Memurları ve İnfaz Koruma Memurları görev yapmaktadır.

 

basmemurluk1 başmemurluk2 basmemurluk3

 

Bu Birimler Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu güvenliği, düzeni ve disiplininden sorumludur. Kurum müdürü tarafından seçilen bir infaz koruma başmemuru “Sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru” olarak görev yapar. Sorumlu infaz koruma başmemuru, kurumun güvenlik ve gözetiminden, bu birimlerde görev yapmakta olan, infaz koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarının sevk ve idaresi ile organizasyonundan sorumludur. Ayrıca Başmemurluk - Hazırkıta birimin nöbet cetvellerini düzenler ve bunları kurum müdürüne onaylatır.

 

İnfaz Koruma başmemurluğu, günlük yazılan hükümlü/tutuklu dilekçelerinin onay ve kayıt işlemlerini yaptıktan sonra ilgili birimlere gitmesini sağlar.

 

Birimlerden talep edilen insan gücünü hükümlü/tutuklu niteliklerini göz önünde bulundurarak belirler, UYAP ‘tan görevlendirilmesini ve onaya sunulmasını sağlar.

 

Sabah ve akşam sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, sorumlu infaz koruma başmemuru, vardiya infaz koruma başmemurları ile infaz koruma memurları tarafından yerine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, bulunmaması hâlinde, bu konuda görevlendirilen infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya infaz koruma başmemurları tarafından yapılır. Sayımlarda nöbetçi infaz koruma memurları da hazır bulunur.

Sayım sırasında mevcudun tam olup olmadığı kontrol edilir ve sayım defteri(digital) sayıma katılan görevliler tarafından isim yazılarak imzalanır.

 

İnfaz koruma başmemurları ile infaz koruma memurları, vardiya hizmetleri sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilmeleri durumunda, kendilerinin sorumluluğuna verilen nöbet yerlerinde görevlerini yerine getirirler. Belirlenen nöbet yerleri ve burada görev yapacak infaz koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının isimleri, hazırlanan vardiya çizelgeleri ve nöbet cetvellerinde gösterilir.

 

İnfaz koruma başmemuru ile infaz koruma memuru, kurumun güvenliğini bozan firara teşebbüs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhal en üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden fazla kuvvet kullanamaz.

 

Başmemurluk - Hazırkıta birimi, hükümlü/tutukluyu topluma kazandırma çalışmalarına katkı sağlar ve buna ilişkin programlarda öğreticilik yapabilecek ya da bilgi, meslek ya da sanat nedeniyle o hizmete katkıda bulunabilecek olanlar, vardiyada ya da vardiya dışında iyileştirme çalışmalarında ve kurslarda görevlendirilebilir.

 

 

 

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜVENLİK VE GÖZETİM SERVİSİ

MADDE 10

Başmemurluk - Hazırkıta

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr